Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTU

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień  prosimy
o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.

 2. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

 3. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 10:00 należy uzgodnić z zarządcą apartamentu (Biuro Zakopane Apartamenty). Przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/ godz.

 4. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

 5. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.  Zarządca nie jest zobowiązany wówczas  do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.  

 6. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 7. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu
  w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia  Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł (pilot do bramy 150 zł).

 8. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z zarządcą apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg.cennika na stronie internetowej).

 9. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.

 10. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po  trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi
  z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 12. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu  prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia  rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie
  o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.

 13. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 14. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna przy wyjeżdzie w wysokości 200-500 zł wzależności od aparamentu, która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez gości w apartamencie.

 15. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.

 16. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.

 17. O przyjeździe większej liczby osób niż zakładała to rezerwacja prosimy informować najpóźniej w dniu przyjazdu. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca apartamentu (stosownie do możliwości). W przypadku niiedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca apartamentu ma prawo usunąć z apartamentu wszystkich gości oraz anulowania rezerwacji bez zwrotu poniesionych opłat.

 18. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 19. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.

 20. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty
  za niewykorzystane świadczenie.

 21. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres.

www.zakopaneapartamenty.net.pl

email: zakopaneapartamenty@gmail.com

Nasze BIURO: ul. Nowotarska 25 34-500 Zakopane : tel. +48 603 091 780, +48 18 20 010 84, +48 660 999 111

 

Drewno do kominka worek cena 16 zł (zamówienie telefoniczne lub na miejscu u rezydenta)

 
Last Minute

last minute
 
Newsletter
Kompleksy Apartamentów
DOMEK KOTWA

DOMEK KOTWA

Pokoje 4 Max osób 8
Kontakt

Biuro Bałtyk Apartamenty

ul.Nowotarska 25,
34 500 Zakopane

tel.+48 603091780

     +48 182001084  /od 9.00 - 18.00/
     +48 721888200

fax +48185412124

email : baltykapartamenty@gmail.com

Zadatek lub opłatę za pobyt możesz zapłacić tutaj:

 

 

NAZWA APARTAMENTU i termin

 

APARTAMENTY

Apartamenty w Krakowie

Facebook